"Ravnaq-bank" XATB O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarni (ishlar, xizmatlar) xarid qilish uchun aholiga iste’mol kreditlari, shuningdek turar joy xarid qilish yoki ta'mirlash uchun ipoteka kreditlari ajratadi. Kreditlar, muddatlilik, to'lovlilik, qaytarishlik, ta'minlanganlik va maqsadlilik tamoillari asosida, o'z faoliyati hisobiga doimiy daromadlarga ega bo'lgang, layoqatga ega bo'lgan, balog'at yoshiga etgan O'zbekiston Respublikasi rezidentlariga tijorat shartomasi asosida ajratiladi. Kreditning maksimal miqdori cheklanmagan, qarz oluvchining moliyaviy holatidan kelib chiqib belgilanadi.

500 000
Kredit summasi (so`m)
12
oy Vaqt oralig`i
19
% Yillik foiz stavkasi

Har to`lanadigan to`lov:

46 078

so`m

Vaqt oralig`ida to`lanadigan to`lov:

552 939

so`m