Depozitlar

Depozitlar

Yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlar uchun Bankning depozit xizmatlari

Jamg'arma depozitlar:

Depozit muddati - 90 kun

Foiz stavkasi (yillik hisobida) - 5 %

Depozit egasi tomonidan depozitdan foydalanish imkoniyati - shartnoma amal qilish muddati davomida

Shartnoma amal qilish muddati davomida kamaytirilmaydigan qoldiq miqdori – deposit miqdorining 30%.

 

Jamg'arma depozitni joylashtirish shartlari:

- foizlar kunlik hisoblab boriladi;

- foizlar har oyda to'lab boriladi;

- shartnoma amal qilish davrida depozit egasi tomonidan depozitdan qisman foydalanish va uni to'ldirib borish imkoniyati.

 

 

Muddatli depozitlar:

Depozit muddati 45 kun 60 kun

Foiz stavkasi (yillik hisobda) 5% 5,5%

Depozit muddati 3 oy 6 oy 9 oy 12 oy +1oy

Foiz stavkasi (yillik hisobda) 6% 8% 10% 12%

 

 

Muddatli depozitni joylashtirish shartlari:

- foizlar kunlik hisoblab boriladi;

- foizlar har oyda to'lab boriladi;

- depozitni muddatidan oldin so'ndirish imkoniyati.

 

Yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlar uchun xorijiy valyutada – AQSh dollaridagi depozit xizmatlari

Muddatli depozitlar:

Depozit muddati                             12 oydan ortiq

Foiz stavkasi (yillik hisobda)                      3%

 

Muddatli depozitni joylashtirish shartlari:

- foizlar kunlik hisoblab boriladi;

- foizlar har oyda to'lab boriladi;

- depozitni muddatidan oldin so'ndirish imkoniyati.

 

G'aznachilik Departamenti telefon raqamlari: 202-01-02, 202-01-00